Får

Vi har 170 Gotlands-, 10 Leicester- och 20 finullstackor som lammar i april. De producerar garn, får/lammskinn, naturvård och inte minst kött uppfött på nästan bara gräs. Gotlandsfåren är vår specialitet som vi avlat på i 25 år, för att få vackert glänsande och silkiga grå skinn.

Kor

På gården finns 40 di-kor med ungdjur som växelbetar med fåren. ...